Veselīgs skats uz pasauli
Speciālisti Acu aprūpē

IMS politika

UNIMED PHARMA spol. s r. o. izstrādā, ražo un piegādā zāles, pilināmas vielas, medicīnas ierīces acīm, kā arī uztura bagātinātāju - vitamīnu kompleksus. Šie produkti piedāvā acu apūdeņošanas risinājumus, intraokulāro diagnostiku un profilaksi.
Uzņēmums ir integrējis pārvaldības sistēmu (PPS), kas ietver kvalitātes vadības sistēmu, vides vadības sistēmu, veselības aizsardzības un darba drošības vadības sistēmas. Mūsu pārvaldības sistēma atbilst ISO 9001, ISO13485, ISO 14001 un OHSAS 18001.
Integrētā vadības sistēma (IMS) ir neatņemama daļa no mūsu biznesa un uzņēmuma filozofijas, un tai ir viestiešākais sakars ar apņemšanos nepārtraukti uzlabot visus mūsu uzņēmējdarbības aspektus, it īpaši piesārņojuma novēršanu, ekspluatācijas drošību un sasniegt arvien augstākas prasības attiecībā uz kvalitāti.
Uzņēmuma attīstība ir vērsta uz ilgtermiņa klientu apmierinātību ar mūsu produktiem, vadību, darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm. 
UNIMED PHARMA spol. s r.o. seko veselības un drošības veicināšanai uzņēmumā kā neatņemamai integrētās vadības sistēmas sastāvdaļai, ievērojot likumdošanā paredzētos pienākumus attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darba vietā. Uzņēmums ar sistemātisku darbinieku izglītošanu un profesionalo iemaņu attīstību veicina izpratni par produktu kvalitāti. Pastāvīga IMS attīstība rada pamata priekšnoteikums biznesa mērķu pilnveidošanai un sasniegšanai.